Workbook

icon-workbook2.png

Workbook är både ett dokument och en arbetsmetod. Ett sätt att samla, kommunicera och reflektera en designprocess. Allt material som research, skisser, användartester, kravspecifikationer, mötesanteckningar m.m. samlas i en digital bok. Workbooken används genom projektet för att kommunicera mellan alla parter. Med en workbook minskar risken för missförstånd då alla har samma material och upplagt på samma sätt.

Nedan är några exempel på workbooks. De kan vara antingen väldigt enkla och mer som en anslagstavla till mer strukturerade dokument.

 

Exempel på workbooks

Uttalande från kunder om workbook