Visualisering

Skisser, CAD-renderingar och 3D-utskrifter

Visualiering kan göras på många olika sätt. Det viktiga är att välja rätt verktyg för jobbet. Oftast är det snabba enkla skisser i början av designprocessen för att senare bli mer detaljerade och avancerade. Skisser kan göras både på papper, i dator eller som modeller i t.ex. lera eller papper. Man kan prata om några olika sorters skissande; för att förstå, förklara eller förföra. Nedan är några utvalda skisser från olika projekt.

Film från CAD

Ett mycket bra sätt att visa och promota en produkt som inte ännu finns i produktion är att ta fram renderade filmer utifrån CAD-filer. Här går det att göra allt från enkla produktioner​ till riktigt avancerade filmer, allt utifrån bevov. Nedan är ett exempel på film från CAD.

Visualisering av mätinstrument
VR från CAD

Ett mycket tydligt sätt att förmedla en form innan den finns är att rendera fram en så kallad VR-animation av den. Då kan man snurra runt produkten och se den från olika vinklar. Det är också lätt att till exempel ta fram flera olika färg- och materialförslag. Nedan är samma produkt som på filmen men du kan klicka och snurra runt.

Karl-Oskar Designstudio

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

 +46 707 444 713     info@karloskardesignstudio.se