Visualisering

icon-penna.png
Skisser, CAD-renderingar och 3D-utskrifter

Visualiering kan göras på många olika sätt. Det viktiga är att välja rätt verktyg för jobbet. Oftast är det snabba enkla skisser i början av designprocessen för att senare bli mer detaljerade och avancerade. Skisser kan göras både på papper, i dator eller som modeller i t.ex. lera eller papper. Man kan prata om några olika sorters skissande; för att förstå, förklara eller förföra. Nedan är några utvalda skisser från olika projekt.

Film från CAD

Ett mycket bra sätt att visa och promota en produkt som inte ännu finns i produktion är att ta fram renderade filmer utifrån CAD-filer. Här går det att göra allt från enkla produktioner​ till riktigt avancerade filmer, allt utifrån bevov. Nedan är ett exempel på film från CAD.

VR

Ett mycket övertygande sätt att förmedla ett designkoncept innan det finns på riktigt är att använda sig av VR.  Då kan du se en cadmodell i 3D och du kan också gå runt i den om det är en större modell som till exempel en lekplats eller park. Vi använder oss av VR i skissdelen som både ett sätt att förstå storlek och relationer mellan objekt och som ett säljverktyg för att få förståelse av ett designkoncept på en nivå som inte går att få på papper eller skärm. 

vr-blomsterleken2.png

Vid formgivningen av en lekmiljö för Lidköpings kommun användes VR för att få en känsla av storleksförhållanden och placeringar av de olika delarna i lekmiljön.