Produktdesign

Att ta fram en produkt innebär alltid ett samarbete mellan er som uppdragsgivare och oss som designstudio. Ni är experter på just er bransch och era kunders specifika önskemål och användande av produkter. Vi kan designprocessen och dess verktyg. Tillsammans blir det ett riktigt starkt team. 

Produktdesign kombinerar flera kompetenser i arbetet med att utveckla en produkt. Estetik, teknik, användare, tillverkning, material, miljö är några av dem. Addera ett arbetssätt (designprocessen) som styr att varje moment görs vid rätt tillfälle. Ofta tar en produktutveckling avstamp i en fråga.

archiquarium-barn-sketches.png

Snabba handskisser

Cad-modell av montering

Archiquarium1-4ben.png

Färdig produkt

Workbook

 

Vi använder oss av workbookmetoden i våra designprojekt. Det är ett sätt att kommunicera och dokumentera längs produktutvecklingen. Allt som framkommer i projektet samlas på ett ställe och är tillgängligt för alla involverade.

lekverket1b.png

Designmetoder

 

Hur gör man då för att ta fram en produkt? Självklart finns det många svar och många sätt att nå framåt. Designmetoder är sätt att styra tänkandet och görandet. Målet kan vara att utröna ett ämne och förstå det bätter, eller att hitta 100 nya användningsområden av en tegelsten. Nedan är tre designmetoder vi tycker om.

icon-anvandare.png
Persona

Vem ska använda produkten? Att ha en eller flera tydlig personas där en snittanvändare beskrivs gör det tydligt att rikta produktutvecklingen åt rätt håll.

5why.png
icon-kreativttankande.png
Fem varför

Varför då? Säg det fem gånger och du kommer hitta kärnan bakom vad som ska göras...

Brain sketching

Du har säkert hört talas om brainstorming. Detta är varianten där alla som är med skissar sina idéer istället för att säga dem.  Att använda bild direkt i idéfasen ger andra insikter än ord.