Lekplatsdesign

Låt er nästa lekplats bli en för barnen, på riktigt. Många lekplatser har inte de möjligheter till lek som de borde. Så vad är egentligen lek och hur designar man en lekplats för att erbjuda så mycket lek det bara går? Det är just det vi hjälper er med.

Vad vi erbjuder:

- Mycket lekvärde

- Platsanpassad unik design

- Delaktighet i designprocessen

- Anpassad estetik

lekplats-skisser.png

"Lek är livsviktigt! Det är lika nödvändigt för barn som att äta, sova och röra på sig."

 

Mimmi Beckman, Lek på riktigt

Lek på riktigt

Vad är egentligen lek? Och vad kännertecknar en lekplats som är bra? Vi använder hellre ordet lekmiljö istället för lekplats. Det sätter fokus på ett mer välriktat sätt av att ta fram en plats där allt kan lekas med, inte en samling lekprodukter utplacerade på ett mjukt underlag med ett staket runt. Vi vill skapa starkare lekbara miljöer på riktigt.

 

Mycket av vårt synsätt finns också med i arbetet "Lek på riktigt" framtaget av Vinnova-projektet Digifys. Här finns en fantastisk sammanställning av hur lekmiljöer som ger lekmöjligheter på riktigt skapas.  Läs om "Lek på riktigt" (pdf)

"I leken utforskar barn inte bara sig själva och sin omvärld, de testar olika idéer, roller och erfarenheter."

Få er egna unika lekmiljö

Vi har ingen katalog med färdiga produkter att välja mellan. Skapandet av en lekmiljö bygger på många faktorer av plats och önskemål. Vår designprocess ligger till grund för arbetet med att ta fram unika lekmiljöer anpassade för den plats de finns på. Vad vill ni ha?

lekplats-skisser-process1.png

Workshop tillsammans med barnen

Vid årskiftet 2020 blev FN's barnkonvention lag i Sverige. Det medför att barn ska göras delaktiga i sin miljö. Med en workshop blir det enkelt för barnen att visa på vad de vill. Istället för att prata får de skapa. I projektet med Järtas park i Alingsås genomfördes workshop på plats i parken. Med massor av wellpapp, tejp, smältlim och saxar togs idéer fram som fördes fram genom projektet till den färdiga designen.

Lusthus med ett hjärta på toppen, från workshop till färdig design.

"I lekmiljöer är det viktigt att fundera över affordances, och att försöka skapa flexibla miljöer som erbjuder ett brett användningsspektrum."

James Gibson