Lekplats

Uppdraget var att behålla barnfamiljer längre i Mölndals innerstad, så vi byggde en labyrint, inuti kuber, på barnens villkor.

Klätterklapparna som de kallas står mitt på torget i centrala Mölndal. Det är fantastiskt att se barn klättra, springa, leka jaga och ha kul. Det är också väldigt kul att se föräldrar som försöker komma ikapp sina barn och säga att det är dags att gå hem. Det är sällan de lyckas på de första försöken...

Karl-Oskar Designstudio

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

 +46 707 444 713     info@karloskardesignstudio.se