Järtas Park, Alingsås

Mitt i centrala Alingsås ligger Järtas Park. Inför 400-års jubileet av Alingsås stadsrättigheter fick vi i uppdrag att rusta upp hela parken. Temat blev sekelskifte med ledordet attraktionskraft, tillsammans med många kopplingar till Alingsås historia. 

Parken fick en ny layout och från att varit mestadels en parentes och oanvänd så skapades flera aktiva ytor i parken där det finns möjlighet till lek, rekreation och uppträdanden. I arbetet ingick en större förstudie för att förankra den nya designen med invånarna i Alingsås. 

I parken finns en av Alingsås innergårdar, Nygrens gård, i miniatyr med bl.a. bageri, nålfabrik, hönshus, stall och boningshus, alla i tidsenlig formgivning.

Extra roligt var att invigningen besöktes av kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Flera lokala företag var med som sponsorer av parken, en fin koppling av näringsliv och kommun. Uppdraget utfördes tillsammans med Maksinen Innovation och Design. 

IMG_20190904_074332.jpg
IMG_20190703_083107.jpg

Kommentarer från kunder

"Karl-Oskars unika kompetens har varit en fantastisk tillgång för projektet. Det är få gånger man som beställare  kan uppdra åt samma person att producera en förstudie, hålla en workshop i parken, rita ett parkförslag, upprita bygglovshandlingar samt tillslut tillverka de specialdesignade husen och lekutrustningarna! Karl-Oskars stora bredd och goda humör i kombination med hans känsla för detaljer och kreativitet har varit oerhört värdefullt för det goda resultatet!

Jag ger Karl-Oskar de bästa rekommendationer och  kan bara gratulera framtida beställare!"

/ Agneta Wendesten, Alingsås kommun