Grafisk profil

Med grafisk profil kommuniceras identiteten av varumärket. Det handlar logotyp, typsnitt, färger, bildhantering m.m. som tillsammans skapar en visuell kommunikationsplattform för varumärket. En grafisk manual tas fram för att ge guidning till de som ska producera material framöver. I en designmanual beskrivs hur och vad som ska användas och även regler kring vad som inte ska göras. En stark grafisk profil gör det enklare att kommunicera med ett bibehållet starkt och enhetligt uttryck. 

Vill du se ett exempel på en designmanual? Klicka här.

”En samling av de grafiska element och idéer som skapar en stark visuell kommunikation av varumärket.”

Tigerpro-Designmanual-11.png
Tigerpro-Designmanual-9.png
Tigerpro-Designmanual-8.png
Tigerpro-Designmanual-12.png
Tigerpro-Designmanual-13.png
Tigerpro-Designmanual-14.png
Tigerpro-Designmanual-14.png