Glasblåsarverktyg

”Hur kan man utveckla en glasblåsares handverktyg för att underlätta och förnya användandet, samtidigt öka ergonomi och säljbarhet av verktygen?”

Syftet med projektet var att stärka och förnya Essemces kollektion med handverktyg för glasblåsare. Ett sätt att göra detta på var att ta fram en ”designer collection” serie av verktyg med höga krav på användbarhet, produktion och identitet. I projektet ingick att undersöka dessa tre parametrar för att få en fungerande, stark och nydanande produkt, samt ge formförslag på själva verktyget.

 

I projektet använde vi oss av filminspelning för att se hur glasblåsare verkligen använder sina verktyg. Vi kom att se att det fanns flera saker som går att effektivisera med ett bättre handverktyg.

Med modern produktionsteknik och studier i ergonomi och användbarhet togs verktyget "Black Jacks" fram. "Jacks" är det engelska namnet för skärsaxen som verktyget heter på svenska. Med tanke på att majoriteten som utbildar sig till glasblåsare är kvinnor och verktygen är anpassade för större manshänder fanns där en stor anledning till att formge ett nytt verktyg.