Designidentitet

En designidentitet är den grund som, medvetet eller omedvetet, finns i all visuell kommunikation och produkter från ett varumärke. Ibland kallas det för visuell identitet eller grafisk profil. Utifrån varumärkesstrategin skapas en designidentitet som beskriver hur varumärket ska kommunicera i färg och form. Detta är långsiktigt och strategiskt med det visuella språket som verktyg.

En designidentiet kan förmedlas såväl genom marknadsföring och logotyp som genom produktdesign där produkter blir bärare av designidentiteten. Som till exempel att man ser skillnad på olika bilmärken utan att se logotypen eller att en skruvdragare kommer från Makita och inte Dewalt.

makita.png
dewalt.png

Produkter som bärare av designidentitet

Det är tydligt att dessa båda likartade maskiner kommer från olika tillverkare.

ITK - Identity Toolkit

 

Vi använder oss bland annat av ITK, Identity Toolkit, en designmetod för att med hjälp av bilder och ord i olika så kallade boards precisera och positionera varumärkets designidentitet. Detta gör vi tillsammans med er som kund och ger en gemensam stark grund för det fortsatta arbetet. När en designidentitet skapas tas även hänsyn till marknad, konkurrenter och trender.

A4_bifold_Mockup_JustinHorne.png
A4_bifold_Mockup_JustinHorne2.png

ITK - Shape & Colour

Bilder och ord skapar tillsammans en känsla av uttrycket i designidentiteten.

ITK - Position board

Var finns varumärket idag och var är målet? Att veta var man är och vart man vill visuellt är en viktig faktor för en tydlig och stark designidentitet.

Samlat i en designmanual

En designmanual innehåller riktlinjer och designelement för att uttrycka designidentiteten. Manualen beskriver användning av logotyp, färger, typsnitt, grafiska mallar, foto/film, produktdesign m.m.

En designmanual tas fram för att ge vara en guide till produktion av material framöver. I en designmanual beskrivs hur och vad som ska göras, även vad som inte bör göras, för att få ett enhetligt uttryck i all visuell kommunikation.

 

En designmanual ger även en stabil grund för produktfamiljer där flera produkter ska uttrycka samma tillhörighet, t.ex. att man ser att en skruvdragare är en Makita och inte något annan.

Tigerpro-Designmanual-12.png